DIAKONIA

Organizacją warsztatów zajmuje się diakonia – osoby, które w szczególny sposób zdecydowały się podjąć służbę dla innych. Część jej członków to uczestnicy pierwszych warsztatów w 2008 r., którzy… zostali u nas trochę dłużej. Dziś pracują, kończą studia, zakładają rodziny, ale warsztatom oddają ogromną część swojego serca. Niektórzy dołączyli już w trakcie trwania warsztatów, ale bardzo szybko dali się poznać jako ci, którzy nie tylko chcą czerpać, ale są gotowi dawać innym swój czas i zaangażowanie. Wszak pracy u nas nigdy nie brakowało…